Priceless® Specials – Privacyverklaring Nederland


LAATST BIJGEWERKT OP: 12/05/2017

Mastercard respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die in het kader van het in Nederland beschikbare Priceless® Specials programma (“Programma”) worden verzameld. Mastercard Europe SA (Chausée de Tervuren 198A, B-1410, Waterloo, België) is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het Programma. Onder het kopje “Contact” ziet u hoe u contact met ons kunt opnemen.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken, hoe wij deze beschermen en met wie wij persoonsgegevens delen. Ook geven wij aan hoe u contact met ons kunt opnemen als u uw persoonsgegevens wilt inzien, uw voorkeursinstellingen wilt wijzigen of als u vragen heeft.

Deze Privacyverklaring, de geldende Gebruiksvoorwaarden en de Cookies-verklaring zijn van toepassing op uw bezoek aan de Website(s) en uw deelname aan Priceless Specials. Deze Privacyverklaring geldt uitsluitend voor persoonsgegevens die via Priceless Specials zijn verzameld, en geldt dus niet voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens op websites die het merk Mastercard voeren of door de instantie die uw Mastercard heeft verstrekt (bijv. uw bank) of van overige informatie of correspondentie waarin wordt verwezen naar Mastercard, maar die buiten het Programma valt (bijv. correspondentie van banken, creditcardverstrekkers). Zie de Wereldwijde Privacyverklaring op Mastercard.nl voor meer informatie over privacyregelingen van Mastercard die buiten de reikwijdte van Priceless Specials vallen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor het gebruik van Priceless Specials.

Klik op een van onderstaande links om meteen naar dat onderwerp te gaan:

1. Welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken
2. Uw rechten en keuzemogelijkheden
3. Welke gegevens door ons worden gedeeld
4. Gegevensoverdracht
5. Links naar andere websites
6. Beveiliging
7. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
8. Contact

1. Welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken
De persoonsgegevens die wij in het kader van het Programma verwerken worden rechtstreeks en op vrijwillige basis door u verstrekt of automatisch verzameld op onze Programma-website (www.pricelessspecials.nl). Persoonsgegevens zijn “alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

Door u verstrekte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u rechtstreeks via Priceless Specials aan ons verstrekt worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor het in deze Privacyverklaring vermelde doel. Er bestaat geen enkele verplichting in het kader van Priceless Specials persoonsgegevens aan ons te verstrekken, tenzij wij aangegeven dat wij die nodig hebben om diensten aan u te kunnen verlenen. Als u ervoor kiest bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken kan dat van invloed zijn op uw gebruik van de Website en op de diensten die wij u kunnen aanbieden. Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop u deze gegevens aan ons verstrekt, de soorten gegevens die u kunt verstrekken en hoe wij gebruikmaken van de gegevens.

Aanmeldingsprocedure voor berichtgeving: U kunt zich op de Website aanmelden voor het ontvangen van e-mailberichten over de mogelijkheden die Priceless Specials u biedt (“Berichten”). Naast uw aanmelding voor Berichten voor Priceless Specials kunt u ook toestemming geven voor het ontvangen van informatie via e-mail over andere Mastercard-producten en –diensten, waaronder begrepen beloningen, aan loyaliteits- of privilegeprogramma’s gerelateerde producten of diensten, mogelijkheden of besloten evenementen waar u voor in aanmerking komt. Om u Berichten of informatie over Priceless Specials en/of Mastercard-producten en –diensten te kunnen sturen maken wij gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres, indien van toepassing. U kunt er op elk gewenst moment en kosteloos voor kiezen geen Berichten meer te ontvangen via e-mail of uw account, door in de e-mail op ‘Afmelden’ te klikken.

Sociale media: U kunt Priceless Specials of aanbiedingen via verschillende sociale media “delen”, “volgen”, “twitteren” of “liken”. De sociale media zijn onafhankelijk van Mastercard en alle door die netwerken in verband met Priceless Specials verzamelde gegevens (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, enz.), ook via plug-ins van sociale media op de Priceless Specials website, kunnen openbaar worden gemaakt en kunnen onder het toepasselijke privacybeleid van de desbetreffende sociale media-aanbieder vallen, in plaats van onder deze Privacyverklaring. Via de privacy-instellingen van bepaalde socialemediasites kunt u zelf bepalen welke gegevens u deelt. In hun privacy-helpcentrum, privacybeleid en gebruiksvoorwaarden vindt u meer informatie over het aanpassen van uw privacy-instellingen en over de manier waarop derden-socialemediasites omgaan met uw persoonsgegevens. Mastercard is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken van deze socialemediaplatforms.

Gepersonaliseerde diensten en aanbevelingen: Als u zich aanmeldt voor e-mails kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden en aanbevelingen te doen. Wij kunnen bijvoorbeeld producten of andere speciale marketingactiviteiten aanraden waarvoor u specifieke belangstelling heeft.

Om u gepersonaliseerde content te kunnen geven en de meest relevante aanbiedingen, content of berichten te sturen verzamelen wij de persoonsgegevens die u rechtstreeks hebt verstrekt, alsmede de persoonsgegevens die we automatisch hebben verzameld om een gebruikersprofiel aan te kunnen maken.

Overige mogelijkheden: Wij bieden gebruikers van ons Programma verschillende extra’s aan ter informatie en vermaak (bijv. loterijen, speciale acties, wedstrijden, een blog), en kunnen daar van tijd tot tijd wijzigingen in aanbrengen. We kunnen u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat wij u die extra’s kunnen aanbieden. In de desbetreffende privacyverklaring (indien aanwezig) leest u meer over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt voor deze extra’s.

Klantenservice voor Berichten: Als u contact met ons opneemt, verwerken en bewaren wij uw gegevens, zodat wij antwoord kunnen geven op uw vraag en deze kunnen opnemen in ons archief. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de datum en het tijdstip waarop uw vraag is binnengekomen en het antwoord dat daarop is gegeven, uw naam, e-mailadres, de aard van de vraag of de klacht, en ons antwoord daarop.

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
Bepaalde informatie kan geautomatiseerd worden verzameld (bijv. door middel van cookies, logfiles, web beacons) wanneer u deelneemt aan Priceless Specials. De verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt ter verbetering van het Programma en om u van de beste informatie en diensten te kunnen voorzien. Aan de gegevens die we op deze manier verzamelen kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers onze website bezoeken en welke pagina’s worden bekeken, of u al eerder op onze website bent geweest of dat u een nieuwe bezoeker bent, en wij kunnen aan de hand van die gegevens ook zien waar uw belangstelling het meest naar uitgaat. Met deze gegevens kunnen wij ook verbeteringen aanbrengen en uw ervaring optimaliseren.

Logfiles en IP-adressen: Logfiles zijn webserver files (die informatie bevatten zoals de domeinnaam of een IP-adres, URL, de http-responsecode, de website waarvandaan u ons bezoekt of de datum en duur van uw bezoek) die automatisch worden aangemaakt wanneer een internetgebruiker een website bezoekt. Een IP-adres is een unieke identificator die door bepaalde elektronische apparatuur wordt gebruikt om elkaar via het internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Wanneer u de Website bezoekt kunnen wij het IP-adres van het door u gebruikte apparaat of toestel verzamelen om een internetverbinding tot stand te brengen. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina van de Website opvraagt slaan onze servers uw IP-adres op. In combinatie met andere gegevens kunnen wij uit deze informatie opmaken welke pagina’s voor onze bezoekers het meest interessant zijn, voor welke producten onze bezoekers de meeste belangstelling hebben en welke soorten aanbiedingen onze bezoekers graag willen zien. Daarnaast helpen logfiles ons bij het opsporen van storingen in telecommunicatieapparatuur en van misbruik van onze telecommunicatiediensten.

Verzamelen van gegevens van mobiele apparatuur: Als u onze Website bezoekt met uw mobiele telefoon of andere mobiele apparatuur, kunnen wij tevens de unieke identificatie en het IP-adres van uw mobiele apparaat (bijv. een MAC-adres) verzamelen, alsmede informatie over het besturingssysteem van uw apparaat, mobiele provider, mobiele internetbrowsers en overige in deze Privacyverklaring omschreven informatie.

Cookies, web beacons en tracking links: Wij kunnen op onze Website gebruik maken van door derden gemaakte webanalyses. De makers van de analyses die deze diensten verlenen maken gebruik van technologieën zoals cookies, webserver logs en web beacons om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van onze Website. De aldus verzamelde informatie (inclusief IP-adres) wordt verstrekt aan de dienstverleners die de analyses maken; zij gebruiken de informatie on het gebruik van onze Website(s) te evalueren. Wij bieden gebruikers van onze Website verschillende keuzes bij het beheer van hun voorkeursinstellingen via onze Tool voor het Toestaan van Cookies, die via het icoontje ‘Cookies Toestaan’ op onze Websites kan worden geopend. Zie onze Cookies-verklaring voor meer informatie over Cookies.

Advertenties op basis van interesse: Wij kunnen gegevens verzamelen over uw onlineactiviteiten op onze Website; deze gegevens gebruiken wij om u advertenties te tonen voor producten en diensten die op uw persoonlijke interesses aansluiten. U ziet bepaalde advertenties op andere websites omdat wij (en onze partners) gebruik maken van gegevens die op onze Site zijn verzameld om advertenties op websites van derden op u af te stemmen. Door het verzamelen en gebruiken daarvan kunnen wij onze berichtgeving aan gebruikers door middel van demografische gegevens, informatie over persoonlijke interesses, en context specifiek op gebruikers afstemmen. In verband met het verstrekken van aangepaste advertenties kunnen derden op onze websites uw onlineactiviteiten in de loop der tijd en op alle websites van derden volgen door het automatisch verzamelen van gegevens, waaronder door middel van cookies, webserver logs en web beacons. De verzamelde gegevens bevatten ook gegevens over uw bezoek aan bepaalde websites, de pagina’s of advertenties die u hebt bekeken en de handelingen die u op die websites hebt verricht. Deze gegevensverzameling vindt zowel op onze Website als op de websites van derden plaats. Aan de hand van dit proces kunnen wij ook nagaan hoeveel effect onze marketingactiviteiten hebben. Als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat u geen advertenties op basis van interesse meer ontvangt, klik dan hier.
Terug naar boven

2. Uw rechten en keuzemogelijkheden
U hebt recht op informatie over de gegevens die wij over u opslaan, en op toegang tot uw persoonsgegevens door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld onder het kopje “Contact“. U kunt ook te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen als die gegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Na een verzoek om toegang tot, of correctie of verwijdering van gegevens behandelen wij uw vraag met inachtneming van de wettelijke vereisten. U kunt te allen tijde op grond van zwaarwegende, gerechtvaardigde en persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mastercard, behoudens voor zover anderszins bepaald door het toepasselijke recht. Wij maken geen gebruik van technische middelen om u aan een besluit te onderwerpen dat rechtsgevolg heeft en uitsluitend gegrond is op geautomatiseerde gegevensverwerking.

Als u niet meer wilt dat uw persoonsgegevens door Mastercard worden verwerkt, anonimiseren wij uw gegevens in onze database en wordt elke verwijzing naar u verwijderd.

U kunt op elk gewenst moment en kosteloos besluiten dat u geen Berichten of informatie via e-mail meer wilt ontvangen door in de mail op ‘Afmelden’ te klikken. Voor andere vormen van Berichten (in tekst of via sociale media), geven wij u de mogelijkheid zich uit te schrijven voor die Berichten op het moment dat u ze ontvangt, of op een andere wijze. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor het versturen van marketing-Berichten, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Indien wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens niet aan uw verwachtingen voldoen of indien u een klacht wilt indienen over onze privacypraktijken, dan horen wij dat graag van u, zodat wij het probleem kunnen verhelpen. U kunt contact met ons opnemen door gebruikmaking van de contactgegevens onder het kopje “Contact“. Om ervoor te zorgen dat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, vragen wij u ons alle informatie over de kwestie te verstrekken. Wij beoordelen en beantwoorden alle klachten binnen een redelijke termijn.

U kunt ons ook instrueren om uw persoonsgegevens niet met derden te delen, met uitzondering van (I) dienstverleners die namens ons diensten verlenen, (II) ingeval van de verkoop of overdracht van ons bedrijf of vermogen, of een deel daarvan (III) indien bekendmaking van gegevens op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vereist is, of (IV) wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking nodig of passend is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, of in verband met een onderzoek op grond van verdenking van of feitelijk gepleegde fraude of andere illegale activiteiten. Als u binnen de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland gevestigd bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze Privacyverklaring aangegeven doeleinden, tenzij er een wettelijke grondslag is, zoals uw toestemming, om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer dit wettelijk is vereist, vraagt Mastercard op het moment van het verzamelen van gegevens vooraf om uw toestemming voor de verwerking van (I) persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en (II) persoonsgegevens die op grond van toepasselijk recht als gevoelig worden beschouwd.

Uw verzoek om uitoefening van gegevensbeschermingsrechten kan alleen worden toegewezen als dat verzoek voldoet aan alle uit hoofde van toepasselijke wetgeving daaraan gestelde eisen. In alle gevallen moet de verzoeker zijn status als eigenaar van de persoonsgegevens kunnen aantonen, dan wel een door de eigenaar van de gegevens verleende volmacht overleggen.

Mastercard bericht u binnen de daarvoor in de toepasselijke wetgeving gestelde termijn over haar besluit.
Terug naar boven

3. Welke gegevens door ons worden gedeeld
Wij maken de in het kader van Priceless Specials verzamelde persoonsgegevens niet openbaar, tenzij de navolgende situaties zich voordoen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met ons hoofdkantoor en onze gelieerde vennootschappen, waaronder begrepen Mastercard International Incorporated, Mastercard Europe SA, Mastercard UK, en Mastercard France. Wij kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens ook delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen, alsmede in verband met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden. Voorbeelden zijn onze operating platform providers, hosting providers en klantenservice-providers. Wanneer wij gebruik maken van derden-dienstverleners nemen we alle nodige maatregelen om een hoog gegevensbeschermingsniveau te garanderen. Wij eisen van hen dat zij de gegevens uitsluitend volgens onze instructies verwerken en de veiligheid van de gegevens garanderen. Wij hebben deze dienstverleners niet de bevoegdheid gegeven tot het gebruiken of bekendmaken van de gegevens, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om de diensten namens ons te kunnen uitvoeren en aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Wanneer u aanbiedingen via Priceless Specials aanschaft, kunt u naar de website van onze zakelijke partner worden doorgestuurd, waar u uw persoonsgegevens dient op te geven en het voor hun website geldende privacybeleid op u van toepassing is. Wij verzoeken u de desbetreffende privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over de privacypraktijken van de diverse zakelijke partners.

Als u gebruik maakt van de op de mobiele website-versie van sommige Website(s) beschikbare mapping-functie, wordt die mapping-functie door Google geleverd. Het verzamelen en gebruik van gegevens door Google via uw gebruik van hun mapping-functie wordt beheerst door het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. Wij adviseren u deze te raadplegen.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens over u bekendmaken (I) als wij daartoe wettelijk of op grond van een rechterlijke uitspraak verplicht zijn, (II) in antwoord op een verzoek van een rechterlijke instantie, wetshandhavende bevoegdheid of overheidsfunctionaris, of (III) wanneer wij van oordeel zijn dat bekendmaking noodzakelijk of passend is ter voorkoming van lichamelijk letsel of financiële schade, of in verband met een onderzoek op grond van verdenking van of feitelijke criminele activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor gegevens die wij over u bezitten over te dragen wanneer wij ons bedrijf of vermogen, of een gedeelte daarvan, verkopen of overdragen (of in geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening). Mocht een dergelijke verkoop of overdracht aan de orde zijn, dan zullen wij ons er in redelijkheid voor inspannen dat degene aan wie het bedrijf of vermogen wordt overgedragen gebruik maakt van de door u via Priceless Specials verstrekte persoonsgegevens op een wijze die overeenstemt met deze Privacyverklaring.
Terug naar boven

4. Gegevensoverdracht
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen overbrengen naar andere landen dan het land waar die gegevens in eerste instantie zijn verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u de gegevens in eerste instantie hebt verstrekt. In het kader van dit Programma kan Mastercard uw persoonsgegevens overdragen, verwerken of opslaan in een bij Mastercard International Incorporated – het hoofdkantoor van Mastercard in de Verenigde Staten – opgestelde centrale database. Wanneer wij uw gegevens naar andere landen overbrengen, beschermen wij die gegevens zoals in deze Privacyverklaring staat vermeld. Wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten die afdoende waarborgen geven voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland. Door akkoord te gaan met onze Privacyverklaring gaat u ermee akkoord dat Mastercard uw persoonsgegevens in het kader van dit programma mag overbrengen naar, verwerken en opslaan in een bij Mastercard International Incorporated – het hoofdkantoor van Mastercard in de VS – opgestelde centrale database.
Terug naar boven

5. Links naar andere Websites
Om het u gemakkelijk te maken, zetten wij links naar andere websites op onze Website(s), (waaronder begrepen websites van partners of derden). Priceless Specials biedt u met name de mogelijkheid om alles wat u interessant vindt te delen, een link daarnaartoe te plaatsen, of te noemen op socialemediakanalen zoals Facebook en Twitter. Deze websites werken onafhankelijk van het Programma en wij hebben daar geen zeggenschap over. Zij kunnen een eigen privacybeleid voeren, en wij raden u ten zeerste aan dit beleid te raadplegen wanneer u die websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, of voor eventueel via die websites aangeboden producten of diensten, de via die websites verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten, of enig ander gebruik van die websites.

Bewaren van gegevens
Mastercard bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is ter voldoening aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk anderszins is bepaald.
Terug naar boven

6. Gegevensbeveiliging
Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren bewaren, waaronder in elektronische vorm.

Wij hebben afdoende administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbevoegde wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang, misbruik en elke andere onrechtmatige vorm van verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

Wanneer u persoonsgegevens online verstrekt, maken wij gebruik van de industriestandaard voor versleuteling op internet – Secure Socket Layer (SSL) technologie – ter bescherming van de door u verstrekte gegevens. Deze internet-versleutelingsstandaard codeert de gegevens wanneer ze van uw apparaat naar onze server worden verstuurd. U weet dat u zich op een beveiligd deel van de Website bevindt als u een sleutelhanger op uw scherm ziet waardoor de “http” van uw URL-adres wordt veranderd in “https”. De “s” staat voor “secure”. Wij gebruiken ook digitale certificaten om ervoor te zorgen dat u met de echte Website(s) verbonden bent.

Wij wijzen u er echter op dat voor het verzamelen of verzenden van gegevens nooit een 100% veiligheidsgarantie kan worden gegeven. Daarom kunnen wij, ondanks ons streven uw persoonsgegevens te beschermen, geen garantie bieden of instaan voor de veiligheid van gegevensoverdracht.

Wij vragen u nooit om uw wachtwoord in ongevraagde berichten (waaronder begrepen ongevraagde correspondentie zoals brieven, telefoontjes of e-mailberichten). Als u denkt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer veilig zijn, neem dan contact met ons op door de aanwijzingen op te volgen onder het kopje “Contact“.

Browser Do Not Track Signals
Hoewel de Website(s) momenteel niet is uitgerust met een functie waarmee de verschillende Do Not Track –signalen van de webbrowser kunnen worden opgevangen, bieden wij gebruikers van onze Website(s) wel de mogelijkheid hun voorkeursinstellingen te beheren via de Cookie Consent Tool op onze Websites, en wij respecteren uw voorkeursinstellingen. Op allaboutdnt.com kunt u meer lezen over browser-tracking-signalen en Do Not Track.
Terug naar boven

7. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder nadere aankondiging aan u worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Ingrijpende wijzigingen in de Privacyverklaring worden op prominente wijze op de betreffende Websites kenbaar gemaakt; tevens wordt in de kop van de Verklaring de datum van de meest recente wijziging vermeld.
Terug naar boven

8. Contact
Als u (I) meer informatie wilt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw persoonsgegevens wilt bekijken; (II) persoonsgegevens die op u betrekking hebben wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen; (III) uw toestemming voor bepaalde soorten gegevensverwerking wilt intrekken; (IV) uw e-mailadres uit onze mailinglijsten wilt verwijderen; of (V) een vraag, opmerking of zorg heeft over onze privacypraktijken, neem dan contact op via het kopje “Contact” of stuur een e-mail naar: privacyanddatausage@Mastercard.com of schrijf naar:

Global Privacy Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
België

Beschrijf het probleem zo gedetailleerd mogelijk, zodat wij zo goed mogelijk aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij beoordelen en beantwoorden alle klachten binnen een redelijke termijn. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht indienen bij de toezichthouder in uw rechtsgebied.

Voor alle vragen over uw Mastercard-kaart en uw aankoop dient u contact op te nemen met de Bank die uw kaart heeft uitgegeven of de Deelnemende Handelaar. De contactgegevens vindt u op hun respectievelijke websites.

Terug naar home